POLITYKA

 

POLACY - SŁOWIANIE

 1. Muzeum Słowian
 2. Pochodzenie
 3. Wiedza
 4. Organizacja
 5. Chwała i hańba
 6. Artykuły i dyskusje - Słowianie

muzeum-slowian-korekta

MUZEUM HISTORII SŁOWIAN I POLSKI w PKiN
Zamiast dzielić Polaków powinniśmy się dzisiaj zgodnie zająć tematem braku "Muzeum Historii Słowian i Polski", gdy otwarto właśnie "Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN". Żaden inny naród poza naszymi prasłowiańskimi przodkami, nie zbudował naszej państwowości, tylko My sami! Z udziałem wielu przybyszów, ale w oparciu o nasz wiodący, etnos słowiański! I to znacznie wcześniej niż miał miejsce chrzest Mieszka. To jest temat, wymagający wielkiej zgody i zjednoczenia. Inaczej, dla Świata, będzie wyglądało to tak, jakby Polska narodziła się dzięki tej czy innej nacji, co będzie kłamstwem z winy naszego zaniedbania i przemilczenia oraz celowej niechęci polityków.
Dlatego uważam, że w centrum Warszawy, powinno stanąć Wielkie Muzeum Historii Słowian i Polski! Jedni bez drugich nie zaistnieli. Jesteśmy wielką, słowiańską rodziną i państwowość; każdego narodu słowiańskiego wywodzi się z tej wspólnoty. Aby takie Muzeum przebiło liczne kłamstwa, musi być wielkie, bo mamy znacznie większą historię i jeszcze więcej milionów zgładzonych współplemieńców, przez najazdy; Franków, Rzymu, Germanów, niestety i Rosjan, w tym obozy zagłady dla Polaków i Rosjan, zsyłki milionów na Sybir.
Proponuję, aby w tym celu przekształcić Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Cały, na taki właśnie cel!

Więcej >>

- Wstęp

- Praludzkość‡
- Praeuropejczycy
- Prasł‚owianie
- Genetyka
- Historia społ‚eczeń„stw
- Historia klimatyczna
- Mity (Atlantyda)

- Odkrycia
- Wynalazki
- Naukowcy
- Uczelnie
- Medycyna
- Żywienie
- Umieję™tności bytowe

- Prawo
- Gospodarka
- Bezpieczeń„stwo
- Administracja
- Pań„stwo

- Prawo
- Gospodarka
- Bezpieczeń„stwo
- Administracja
- Pań„stwo

SŁOWNIK
ETYMOLOGICZNO - MORFEMICZNY
JʘZYKA POLSKIEGO

 1. WSTĘP
 2. ZASADY
 3. SYMBOLE
 4. SŁOWNIK
 5. AUTORZY
 6. ARTYKUŁY I DYSKUSJE - JĘZYK

Etymologia języka polskiego dokonana przez Aleksandra Brucknera w pierwszym tego typu słowniku polskim, zadziwiająco często przypisuje pochodzenie wielu naszych starych słów, językowi niemieckiemu lub łacinie. Niektórzy specjaliści, jak profesor Zygmunt S., z Rady Języka Polskiego PAN, zwracają uwagę na nadawanie temu słownikowi, roli dzieła niezbyt naukowego, pełnego dygresji i impresji autorskich. Jednak, znajduje on uznanie w oczach językoznawców jak i moje, bo przynajmniej służy do zastanowienia w tym temacie i szukania własnych wyjaśnień.

Więcej >>

Tekst w przygotowaniu.

Tekst w przygotowaniu.

1)    słownik w układzie alfabetycznym
2)    słownik w układzie głoskowym
3)    sł‚ownik w ukł‚adzie fonicznym

Tekst w przygotowaniu.


Artykuły >>

Dyskusje >>